Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu

Angajari

ANUNT

In conformitate cu Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare in anul
scolar 2023-2024 aprobata prin OME62l 812022, cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare
a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar
in unitatiile de invatamant universitar de stat, aprobata prin OMEN nr.4959/2013, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu prevederile procedurii operationale nr.8367/08.09.2023 a ISJ Sibiu conducerea
Centrului Scolar de Educatie Incluziva Turnu Rosu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor
posturi: