Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu

Misiune

VIZIUNEA  CENTRULUI  ȘCOLAR

Creșterea calității vieții copiilor cu nevoi speciale și a familiilor acestora prin integrarea în societate și în comunitățile școlare obișnuite precum și integrarea lor profesională, prin intermediul educației, aceasta fiind cel mai puternic izvor al evoluției sociale, pentru a cărei activare sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăți demografice echitabile, bazată prioritar pe cunoaștere și pe acceptarea și cooperarea cu cel de lângă tine.

MISIUNEA  CENTRULUI  ȘCOLAR

Îmbunătățirea activității de învățare, instruire, cooperare, recuperare și protecție socială a copiilor, elevilor, tinerilor cu cerințe educative special din cadrul sistemului special și special integrat precum și producerea unei schimbări în mediul educational și social prin dezvoltarea unei culturi a incluziunii în scopul integrării sociale și profesionale a acestora.

DEVIZA  CENTRULUI  ȘCOLAR

<< O șansă pentru fiecare >>