Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu

Resurse

Baza Materială:

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Turnu Roşu dispune de o bază materială modernă care asigură condiţii foarte bune pentru procesul instructiv-educativ: săli de clasă, cabinet  AEL, ateliere croitorie, bibliotecă + Smart Board, atelier gospodărie, atelier frizerie-coafură, sală de sport, sală kinetoterapie, sală stimulare polisenzorială, apartament şcoală, sală festivităţi, atelier pictură, capelă şcolară, teren sport, parc amenajat cu leagăne şi balansoare, cluburi şcolare, cabinet stomatologic şcolar, cabinet medical şcolar.
      
Resurse umane:

În anul şcolar 2017-2018 la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Turnu Roşu işi  desfăşoară activitatea un număr de 59 persoane din care: personal didactic 47, personal didactic auxiliar 9, personal nedidactic 3.