Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu

Scurt istoric al instituţiei

 • 1937 - În spaţiul  actual a luat fiinţă o casă de copii pentru băieţi orfani ai căror părinţi au lucrat la Căile Ferate Române.
 • 1962 - S-a înfiinţat  Casa de Copii cu Şcoala Ajutătoare pentru fete.
 • 2001 - Instituţia s-a divizat în două instituţii de sine stătătoare:
  1. Şcoala Specială pentru elevi cu deficienţe, coordonată  de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu din punctul de vedere al procesului instructiv-educativ şi de către Consiliului Judeţean Sibiu din punct de vedere administrativ.
  2. Centrul de Plasament cu profil de asistenţă socială pentru copiii cu cerinţe educative speciale orfani, abandonaţi sau pentru cei care provin din grupuri dezavantajate şi ai căror părinţi nu le pot oferi condiţii adecvate pentru studii.
 • Începând cu data de 01.09.2012  denumirea instituţiei  a fost modificată în Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Turnu Roşu.
 • În anul 2006 -  Şcoala Specială  a devenit Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Turnu Roşu. Această instituţie are ca obiect de activitate şcolarizarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în  şcoala specială  şi oferă servicii de sprijin elevilor cu dificultăţi de învăţare din şcolile publice partenere. În acest moment instituţia noastră are protocoale de colaborare cu următoarele şcoli din judeţ:
  • Şcoala Gimnazială Cristian
  • Şcoala Gimnazială Şura Mică
  • Şcoala Gimnazială Cristian
  • Şcoala Gimnazială Ocna Sibiului
  • Şcoala ”I.P Reteganul” Orlat
  • Şcoala Gimnazială Şelimbăr inclusiv Structura Veştem
  • Şcoala Gimnazială Tălmaciu
  • Liceul ”J.Lebel” Tălmaciu
  • Şcoala S. P. Barcianu Răşinari
  • Şcoala Gimnazială ”O. Goga ” Răşinari
  • Şcoala  Gimnazială ”Matei Basarab”  Turnu Roşu,
  • Şcoala Gimnazială Racoviţa
  • Şcoala Gimnazială Avrig
  • Liceul Teoretic ”Gh.Lazăr ” Avrig
  • Grup Şcolar Construcţii Maşini Mîrşa.
 • Începând cu data de 01.09.2012 denumirea instituţiei a fost modificată în Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Turnu Roşu.